Damian Gregier

Aktywista Miasto Jest Nasze. Angażuję się na Pradze-Północ!