background

גילה קיסילביץ- עיניים לפדגוגיה טכנולוגית

.הדרכות לכלים טכנו-פדגוגיים קלים, קלים ופשוטים, פשוטים

המידע באתר זה מוגש כשירות למשתמש ונועד לשימוש למטרות אישיות וחינוכיות בלבד
סקרים
מפות חשיבה, תרשימים, ציר זמן ועוד
הבעה יצירתית
הקלטה
מרחב פיזיטלי
קומיקס, הנפשה, Gif
הדרכות וטיפים- כלי אופיס וגוגל
משחקים
כתיבה
לוחות כתיבה
צ'אטבוט
ספרים דיגיטליים
פעילויות אינטראקטיביות
ערוץ שמעתי
כלי עזר
סרטונים
יצירת אוסף קישורים
QR קוד